Gratis x-wall met School en omgeving subsidie

Het Ministerie heeft een subsidiepot van meer dan €500 miljoen beschikbaar gesteld. Jouw school kan aanspraak maken op een deel van dit bedrag. Met deze subsidie kun je kosteloos een X-Wall op jouw school laten installeren! De subsidie is aan te vragen van 1 april tot en met 30 april.  De uitvoering is in augustus 2024 tot en met juli 2025.

Blije spelers, blije klanten

Wat houdt de subsidie
SCHOOL EN OMGEVING in?

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een subsidiebedrag van meer dan €500 miljoen beschikbaar gesteld voor scholen. De subsidieregeling ‘School en Omgeving' is in het leven geroepen om een breder buitenschools aanbod voor leerlingen te realiseren. In een stimulerende omgeving kunnen kinderen en jongeren zich immers optimaal ontwikkelen. Dit buitenschoolse aanbod helpt bij de ontwikkeling van essentiële vaardigheden en bevordert daarmee de kansengelijkheid in zowel het onderwijs als de bredere maatschappij.

Deze regeling is bedoeld om kinderen in de basisschoolperiode of de middelbare schoolperiode een extra programma aan te bieden bovenop hun curriculum na schooltijd. Dit kan van alles zijn. De X-Wall is dan ook heel breed inzetbaar: op gebied van de basisvaardigheden taal en rekenen, sport & beweging, culturele educatie, oriëntatie op de wereld, talentontwikkeling. 


Voor welke scholen is de subsidie School en Omgeving?

De subsidie is specifiek bedoeld om een buitenschools aanbod te faciliteren voor leerlingen van categorie A- en B-vestigingen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen deze vestigingen deel uit te maken van een lokale coalitie ‘School en Omgeving' of zelf zo'n coalitie op te zetten. Staat jouw school niet op de lijst? Dan kom je helaas niet in aanmerking voor deze subsidie.

voorwaarden Subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie “School en Omgeving” moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. De school moet een Categorie A of B vestiging zijn.
 2. De school moet deel uitmaken van een coalitie of zelf een coalitie oprichten.
 3. Een Categorie A-vestiging biedt ten minste 4 uur buitenschoolse activiteiten per week aan.
 4. Een Categorie B-vestiging biedt ten minste 5 uur buitenschoolse activiteiten per week aan.
 5. Het programma wordt minimaal 40 weken uitgevoerd.

 

Een coalitie is samengesteld uit:

 • Minimaal één school.
 • De gemeente waarin de school gevestigd is.
 • Een maatschappelijke organisatie, zoals een bibliotheek, sportvereniging, opvang of zorginstelling. 

Hoeveel subsidie ontvangt mijn school?

Elke school die voldoet aan de voorwaarden en deelneemt aan de subsidieregeling “School en Omgeving” komt in aanmerking voor een subsidie. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de volgende factoren:

 1. Het aantal leerlingen dat deelneemt aan buitenschoolse activiteiten.
 2. Het aantal klokuren per week.
 3. De duur van het programma in weken.

Een vestiging in Categorie A ontvangt €236,- per klokuur voor elke leerling, per week maal het aantal weken. Een vestiging in Categorie B ontvangt €118,- per klokuur voor elke leerling, per week maal het aantal weken.

Als voorbeeld: een vestiging van Categorie A die 10 leerlingen opgeeft voor buitenschoolse activiteiten van minimaal 4 uur per week gedurende een periode van 40 weken, ontvangt een subsidiebedrag van €377.600,-.

Wij helpen jou met de aanvraag

Na toekenning van de subsidie moet er een kwaliteitsplan worden opgesteld en aan het einde van het project moet er een verantwoording worden geschreven. Wij begrijpen dat het aanvragen en verantwoorden van de subsidie veel tijd en moeite kost. Daarom helpen wij bij het aanvragen en verantwoorden van de subsidie. Dit doen we op No Cure No Pay basis. Wordt de subsidie niet gehonoreerd? Dan hoef je ook niet te betalen.

Meer beweging Met de Interactive X-Wall

Ontdek hoe de Interactive X-Wall beweging stimuleert in het onderwijs. Met bewegend leren en interactieve oefeningen bevordert de X-Wall een actieve en gezonde levensstijl. Bekijk de video's en ervaar de kracht van beweging!

X-Wall bij basisschool de Regenboog

X-Wall bij basisschool de Schakel

Plan nu een
adviesgesprek

Ben jij geïnteresseerd in de aanschaf van een Interactive X-Wall door middel van de subsidie “School en Omgeving”? Of wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van de subsidie? Vul dan hieronder je gegevens in om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen.

Heeft jouw school geen recht op de subsidie
School en Omgeving?

Er zijn meerdere subsidieregelingen waarmee de Interactive X-Wall volledig gesubsideerd kan worden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden bij jou op school of bekijk hieronder de andere subsidieregelingen.

Subsidie basisvaardigheden

Doorstroom
programma po-vo

Subsidie NPO gelden

De voordelen van
spelenderwijs leren

Basisvaardigheden gaat om taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. 

Ja dat kan. De Interactive X-Wall helpt bij het ontwikkelen van de basisvaardigheden, op een leuke beweeglijke manier. 

De subsidie moet worden verantwoord via de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model  G, onderdeel 1. De verantwoording nemen wij voor je uit handen. Zo hoef je daar niet meer naar om te kijken. 

Nee dit kan niet. De subsidie wordt per vestiging toegekend en kan alleen voor de verbetering van basisvaardigheden op dezelfde vestiging worden gebruikt. 

Ja, de verschillende vestigingen kunnen met elkaar samenwerken maar de budgetten moeten gescheiden blijven. 

Geverifieerd door MonsterInsights